GEK WONEN IN GENT

Goedkoop • Ecologisch • Kleinschalig

Wie kan er nog een huis betalen in Gent? Waar is er nog ruimte? Hoe verminderen we de impact van onze huizen op het milieu? 

Labland bouwt demonteerbare, recycleerbare en betaalbare woningen voor kwetsbare Gentenaars. Voor dit project vragen we de steun van het Gents Burgerbudget. 

Laat ons deze GEK-woningen bouwen!       

STEM HIER  (van 29 september tem 14 oktober 2017)

WAT ? 

Met dit project wil Labland demonteerbare en betaalbare woonunits ontwikkelen om tijdelijk op onderbenutte kavels in de 20e eeuwse gordel te plaatsen. Het worden woningen voor alleenstaanden, nieuwkomers en andere doelgroepen die het moeilijk hebben op de huurmarkt. Met de steun van het burgerbudget kunnen we 3 GEK-woningen (Goedkoop, Ecologisch en Kleinschalig) realiseren tegen juni 2019.

WAAROM ?

Er is een krapte op de Gentse huizenmarkt. Er is vooral nood aan betaalbare woningen, die comfortabel zijn en goed geïsoleerd. Door de vergrijzing en de toename van het aantal singles en eenoudergezinnen, is er veel vraag naar kleinere woningen. In de 20ste eeuwse gordel is er nog voldoende ruimte voor verdichting en tijdelijke projecten met een minimale impact op het milieu. 

HOE ?

Labland werkt voor het ontwikkelen van de prototypes samen met een netwerk van architecten, ontwerpers, aannemers, academici en juristen. Daarnaast slaan we ook de handen in elkaar met lokale buurtgroepen. Het is de bedoeling om de toekomstige bewoners nauw te betrekken bij de realisatie en evaluatie.

We vragen steun van het Burgerbudget voor de coördinatie van het project. Stap voor stap zoeken we naar kavels, onderhandelen we met eigenaars, selecteren we de meest geschikte modules, zoeken we bewoners en onderzoeken we de stedenbouwkundige en juridische vraagstukken.

We focussen op woningen die maximum 50 000 euro (excl btw) kosten en willen ze verhuren aan doelgroepen waar de woonnood hoog is. De woning zelf wordt gefinancierd door een mix van mogelijke bronnen zoals: sociale investeerders, toekomstige bewoners, verwachte huurgelden, banklening, crowdfunding. 

                                                  OVERTUIGD?      STEM HIER 

Using Format